Оновлені умови дистанційного навчання у школах: що змінилося?

Оновлені умови дистанційного навчання у школах: що змінилося?

Дистанційний курс “Як організувати дистанційне навчання”

16 жовтня 2020 року набуло чинності Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, і сьогодні діє разом з Положенням про дистанційне навчання. Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної освіти розширює можливості для дистанційного навчання учнів – як за дистанційною формою здобуття освіти, так і при використанні технологій дистанційного навчання в інших  формах здобуття освіти. Що змінилося для учнів та вчителів та чим воно відрізняється від того, за яким працювали навесні 2020 року? Ми зібрали ключові зміни.

Зміни до Положення про дистанційне навчання

 • Відтепер для навчання за дистанційною формою учням не потрібно мати високий рівень навчальних досягнень (10-12 балів), але якщо за результатами річного оцінювання рівень буде нижче 3 балів, необхідно буде обрати очну форму.
 • Перехід на дистанційну форму навчання або навчання з використанням технологій дистанційного навчання не потрібно погоджувати з органом управління освітою.
 • Для зарахування (переведення) на дистанційну форму навчання не потрібна письмова заява повнолітньої особи та/або батьків (одного із батьків) або законного представника неповнолітньої особи.
 • Відтепер рішення щодо продовження навчання учня (вихованця) за дистанційною формою не повинне розглядатися педагогічною радою ЗНЗ щорічно під час переведення учня (вихованця) до наступного класу.
 • У ЗНЗ використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване на усіх учнів, а не лише на окремі категорії учнів (особи з особливими потребами; обдаровані діти та молодь; особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до ЗНЗ населених пунктах та інших).
 • Перелік предметів чи тем навчальних програм, видів навчальних занять, які здійснюються за технологіями дистанційного навчання, вже не повинен погоджуватись із законними представниками учня (вихованця).

Ключові моменти Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти

 1. Педагогічна рада закладу освіти приймає рішення про використання тих чи інших електронних освітніх платформ, комунікаційних онлайн сервісів та інструментів, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання (жодного нав’язування “згори”!).
 2. Педагогічні працівники можуть самостійно обирати форми, методи і засоби дистанційного навчання.
 3. Педагогічні працівники самостійно визначають режим (синхронний чи асинхронний) проведення окремих навчальних занять. При цьому не менше 30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовується в синхронному режимі (решта – в асинхронному).
 4. Якщо учень не може взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад освіти забезпечує альтернативний.
 5. Оцінювання результатів навчальної діяльності може здійснюватися очно або дистанційно з використанням можливостей цифрових технологій.
 6. Дистанційне навчання організовується для учнів, які не мають протипоказань до занять із ком’ютерною технікою.
 7. Освітній процес учнів з особливими освітніми потребами забезпечується за участі асистента вчителя та/або асистента учня.
 8. У разі потреби засновник та керівник закладу освіти забезпечує організаційну та методичну підтримку педагогічних працівників для реалізації дистанційного навчання.
 9. Вчитель може отримати в тимчасове користування комп’ютерну техніку з метою забезпечення дистанційного навчання.
 10. Якщо під час дистанційного навчання батьки не виконують свої обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти протягом 10 днів, заклад освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей.
 11. Під час карантинних обмежень освітній процес у закладі освіти за рішенням педагогічної ради може організовуватися у спосіб, за якого окремі теми з навчального предмету частиною учнів вивчаються очно, іншою частиною учнів – дистанційно (в асинхронному режимі).
 12. Педагогічні працівники, які організовують дистанційне навчання, мають підвищувати свою кваліфікацію щодо використання інформаційно-комунікативних (цифрових) технологій в освітньому процесі шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти в порядку, визначеному законодавством. Наприклад, це можна зробити в Дистанційній академії TeachHub.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *