Оцінка ефективності тренінгу

Оцінка ефективності тренінгу

Дистанційний курс “Секрети успішного тренінгу”

Сьогодні тренінги різного спрямування проводять всюди і для всіх: для педагогів в закладах післядипломної освіти,студентів у закладах вищої освіти, працівників підприємств та установ тощо. Зростає популярність тренінгів, які проводять педагоги для учнів в школах та позашкільних закладах, й зажди організаторів хвилює питання ефективності тренінгу – наскільки вдалим він був? То ж, як оцінити ефективність тренінгу?

Тренінг вважається ефективним в тому випадку, якщо тренер з учасниками досягли поставленої перед початком мети. Саме тому важливо при підготовці чітко сформулювати цілі і завдання тренінгу. Виходячи з поставлених завдань, визначаються критерії оцінки ефективності, обов’язковою характеристикою яких є «вимірність». Ось ці критерії:

  • емоційний стан учасників;
  • підвищення рівня інформованості з питань і тем, що обговорювалися на тренінгу;
  • формування установок на зміну поведінки, пов’язаної з темою тренінгу (наприклад, тренінг, присвячений емоційному вигоранню тощо);
  • зміна поведінки на більш безпечну (наприклад, тренінг з попередження шкідливих звичок) і т.д.

Оцінку ефективності тренінгу можна здійснити за такими методиками:

Опитування учасників

Усну форму опитування застосовують у групах особистісного зростання як запитання тренера до всіх учасників групи:

  • Що ви зараз відчуваєте?
  • Які зміни відбулися з вами на тренінгу?
  • Що здається незавершеним?
  • Як ви будете використовувати результати тренінгу в повсякденному житті?

Анкетування

Заздалегідь готується анкета, яку учасники заповнюють після закінчення тренінгу. Бажано, щоб анкета складалася з відкритих та закритих питань, що дозволить тренеру одержати повну інформацію. Варто попросити учасників тренінгу давати відповідь на кожне питання, не пропускаючи жодного.

Крім того, письмове опитування можна проводити у вільній формі: наприклад, запропонувавши учасникам написати свої враження від тренінгу, або в структурованій. До структурованої форми належить самооцінка учасників щодо навичок, отриманих на тренінгу, та оцінка тренінгу як такого. До речі, анкетування можна провести з використанням інтернет-ресурсів.

Спостереження

Організоване спостереження за учасниками дає великий обсяг інформації про успішність тренінгу. Тренер може звернути увагу на особисті реакції та стратегії учасників (особливо у психокорекційних групах або групах особистісного зростання), групову динаміку, якщо розвиток групи був одним із завдань, на зацікавленість групи.

Тестові завдання

 Можуть бути трьох типів: письмові тести, тести на перевірку знань; психологічні тести, спрямовані на дослідження змін у психічному стані учасників; тестові завдання у вигляді вправ, які неможливо виконати, не набувши необхідних навичок.

Інтерв’ю на виході

Упродовж деякого часу (4 – 6 місяців) після закінчення тренінгу проводяться дослідження, мета яких – з’ясувати, як інформація і навички, отримані на тренінгу, вплинули на формування моделі поведінки учасника. Якщо це корпоративний тренінг, то можна з’ясувати, як він вплинув на діяльність колективу.

Фокус-групи

За допомогою цього методу також можна відповісти на всі питання інтерв’ю на виході, проте фокус-група є обговоренням, на яке запрошуються всі учасники тренінгу. Але, якщо в «інтерв’ю на виході» ланцюжок питань повинен виявити у респондента його оцінку тренінгу, то фокус-група збирається для обговорення тем і проблем, яким був присвячений тренінг; про це учасників сповіщають заздалегідь. Обговорення проходить у вільній формі, тому цей метод більш прийнятний, ніж «інтерв’ю на виході».

Отже, тренінг вважається ефективним тоді, коли тренер разом з учасниками досягли поставленої мети. Тому дуже важливо при підготовці тренінгу чітко усвідомлювати його кінцеву мету і завдання, які потрібно розв’язати для її досягнення. Навчитись планувати успішний тренінг, враховуючи його структуру, можливі проблеми та шляхи їх вирішення, ви можете на нашому дистанційному курсу “Секрети успішного тренінгу“.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *