Як організувати STEM-екскурсію?

Як організувати STEM-екскурсію?

Дистанційний курс «Як спланувати STEM-проект»

Сьогодні все більше закладів освіти переходять від предметних тижнів до STEM-тижнів, плануючи в їх межах різноманітні заходи: STEM-уроки, STEM-проекти, хакатони, виставки, майстер-класи та інші активності. Все більшої популярності набувають такі заходи, як STEM-екскурсії. Як правильно організувати та провести STEM-екскурсію?

Екскурсія (лат. excursio — прогулянка) — форма організації педагогічного процесу, спрямована на вивчення учнями поза межами закладу освіти і під керівництвом учителя явищ, процесів через безпосереднє їх сприймання.

STEM-екскурсія – особливий вид інтегрованих навчальних занять, який проводиться за межами освітнього закладу в умовах природного ландшафту, виробництва, музею, виставки з метою спостереження та вивчення учнями різних об’єктів і явищ навколишнього середовища з метою розвитку знань, умінь та компетентностей, встановлених Державним стандартом освіти України. STEM-екскурсії проводяться з метою розширення, доповнення знань учнів про факти і явища, засвоєні раніше на уроках.

Формування нових знань під час екскурсії не відбувається, оскільки увага учнів на таких заходах є досить розсіяною, вони емоційно збуджуються під впливом нових вражень, що негативно відбивається на засвоєнні матеріалу.

Коли проводити STEM-екскурсію?

 • на початку теми, щоб захопити учнів навчальною темою;
 • під час вивчення теми, щоб надати можливість учням розвинути вміння й компетентності, розвиток яких обмежений в приміщеннях класу;
 • наприкінці теми, щоб завершити і підсумувати знання з теми.

Етапи підготовки до проведення STEM-екскурсії:

 • Визначення навчальної, корекційної і виховної мети екскурсії відповідно до програми предметів, рівня засвоєння матеріалу учнями та їхніх вікових і психо-фізіологічних можливостей.
 • Вибір місця проведення екскурсії (обговорення місцевих умов об’єкту, відвідування його заздалегідь).
 • Складання змісту завдань, логічно-понятійної схеми, предметного змісту STEM-екскурсії, конкретизація змісту відповідно до тих об’єктів, які є на місці екскурсії (учитель попередньо вивчає маршрут і місце екскурсії).
 • Розробка методики проведення уроку-екскурсії.
 • Визначення помічників (наприклад, екскурсовод).
 • Розробка маршруту, місця відпочинку (якщо це буде необхідно).
 • Підготовка учнів до проведення екскурсії: повідомлення мети і завдання для виконання до екскурсії та після, місця проведення, нагадування правил дорожнього руху, техніки безпеки і поведінки у громадських місцях тощо.
 • Підготовка обладнання.
 • Рефлексія (по завершенню STEM-екскурсії). Опрацювання матеріалів екскурсії, аналіз підсумків навчальної екскурсії — усне опитування, використання даних під час наступних уроків. Результати екскурсії оформлюють у вигляді плаката чи альбому.

Де проводити STEM-екскурсію?

 • Тематичні музеї.
 • Парки.
 • Спеціалізовані об’єкти (пожежна частина, завод, фабрика і т.д.).
 • Шкільний двір.
 • Історичні місця.
 • Етнографічні та краєзнавчі об’єкти.
 • Території, де можна проводити експерименти (де є умови під задачу).
 • Території для спостережень (зоопарк і т.д.).
 • Маршрут з декількома об’єктами “по місту”, “по місцевості”.

Приклад STEM-екскурсії «Криниця».

Джерело зображення:

House photo created by bearfotos – www.freepik.com

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *