Як запровадити формувальне оцінювання?

Як запровадити формувальне оцінювання?

Дистанційний курс “Цифрові інструменти формувального оцінювання”

Використання оцінювання у балах як мірила оцінювання має не завжди позитивний ефект для визначення навчальних досягнень учнів, оскільки не враховує прогресу дитини. Оскільки за шкалою оцінювання бали окремих учнів нижчі, який би прогрес вони не мали, вони будуть вважатися учнями з невисокими досягненнями. Тому розподіл учнів відповідно до результатів їхньої діяльності у класі часто призводить до демотивації і втрати інтересу до навчання.

Саме це спричинило появу формувального оцінювання, яке враховує індивідуальний поступ кожного учня та вміння використовувати яке буде обов’язково оцінюватись під час вивчення роботи вчителя службою оцінювання якості освіти.

То ж, як впроваджувати формувальне оцінювання?

Вчитель, з метою впровадження формувального оцінювання, використовує такі передумови:

 • ставить перед учнями виклики у вигляді пошуку причинно-наслідкових зв’язків, розгляду проблемних задач, реалізації проектів;
 • спонукає учнів до самостійного мислення і конструювання відповіді;
 • заохочує до обґрунтування думок і способу міркування;
 • пропонує чіткі критерії оцінювання;
 • формує в учнів розуміння, що будь-яке явище або процес потрібно розглядати всебічно;
 • розвиває критичне мислення учнів.

У формувальному оцінюванні переважає оцінювання описове, яке спрямовується на індивідуальний прогрес учня, а тому під час уроку вчитель:

 • визначає, що потребує виправлення або покращення у роботі учня;
 • вказує на напрями виправлення помилок та подальшої роботи учня;
 • заохочує учнів до роботи в парах та кооперативної (групової) роботи.

Індивідуальний прогрес учня можна забезпечити також шляхом спільного з учнями вироблення критеріїв, що має свій алгоритм:

 1. Оголошення учням мети і завдання навчального заняття перед початком вивчення теми, розділу.
 2. Прохання до учнів написати один-два критерії, за якими будуть оцінюватися роботи.
 3. Записування на дошці критеріїв, запропонованих учнями.
 4. Вчитель переконується, що всі учні зрозуміли запропоновані критерії.
 5. Розміщення критеріїв за ступенем важливості.
 6. У процесі обговорення обираються пріоритетні критерії.

 

В статті використано матеріали видання Внутрішня система забезпечення якості освіти: Абетка для директора. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *