Оцінка ефективності тренінгу

Оцінка ефективності тренінгу

Дистанційний курс “Секрети успішного тренінгу”

Сьогодні тренінги різного спрямування проводять всюди і для всіх: для педагогів в закладах післядипломної освіти,студентів у закладах вищої освіти, працівників підприємств та установ тощо. Зростає популярність тренінгів, які проводять педагоги для учнів в школах та позашкільних закладах, й зажди організаторів хвилює питання ефективності тренінгу – наскільки вдалим він був? То ж, як оцінити ефективність тренінгу?

Тренінг вважається ефективним в тому випадку, якщо тренер з учасниками досягли поставленої перед початком мети. Саме тому важливо при підготовці чітко сформулювати цілі і завдання тренінгу. Виходячи з поставлених завдань, визначаються критерії оцінки ефективності, обов’язковою характеристикою яких є «вимірність». Ось ці критерії:

  • емоційний стан учасників;
  • підвищення рівня інформованості з питань і тем, що обговорювалися на тренінгу;
  • формування установок на зміну поведінки, пов’язаної з темою тренінгу (наприклад, тренінг, присвячений емоційному вигоранню тощо);
  • зміна поведінки на більш безпечну (наприклад, тренінг з попередження шкідливих звичок) і т.д.

Оцінку ефективності тренінгу можна здійснити за такими методиками:

Опитування учасників

Усну форму опитування застосовують у групах особистісного зростання як запитання тренера до всіх учасників групи:

  • Що ви зараз відчуваєте?
  • Які зміни відбулися з вами на тренінгу?
  • Що здається незавершеним?
  • Як ви будете використовувати результати тренінгу в повсякденному житті?

Анкетування

Заздалегідь готується анкета, яку учасники заповнюють після закінчення тренінгу. Бажано, щоб анкета складалася з відкритих та закритих питань, що дозволить тренеру одержати повну інформацію. Варто попросити учасників тренінгу давати відповідь на кожне питання, не пропускаючи жодного.

Крім того, письмове опитування можна проводити у вільній формі: наприклад, запропонувавши учасникам написати свої враження від тренінгу, або в структурованій. До структурованої форми належить самооцінка учасників щодо навичок, отриманих на тренінгу, та оцінка тренінгу як такого. До речі, анкетування можна провести з використанням інтернет-ресурсів.

Спостереження

Організоване спостереження за учасниками дає великий обсяг інформації про успішність тренінгу. Тренер може звернути увагу на особисті реакції та стратегії учасників (особливо у психокорекційних групах або групах особистісного зростання), групову динаміку, якщо розвиток групи був одним із завдань, на зацікавленість групи.

Тестові завдання

 Можуть бути трьох типів: письмові тести, тести на перевірку знань; психологічні тести, спрямовані на дослідження змін у психічному стані учасників; тестові завдання у вигляді вправ, які неможливо виконати, не набувши необхідних навичок.

Інтерв’ю на виході

Упродовж деякого часу (4 – 6 місяців) після закінчення тренінгу проводяться дослідження, мета яких – з’ясувати, як інформація і навички, отримані на тренінгу, вплинули на формування моделі поведінки учасника. Якщо це корпоративний тренінг, то можна з’ясувати, як він вплинув на діяльність колективу.

Фокус-групи

За допомогою цього методу також можна відповісти на всі питання інтерв’ю на виході, проте фокус-група є обговоренням, на яке запрошуються всі учасники тренінгу. Але, якщо в «інтерв’ю на виході» ланцюжок питань повинен виявити у респондента його оцінку тренінгу, то фокус-група збирається для обговорення тем і проблем, яким був присвячений тренінг; про це учасників сповіщають заздалегідь. Обговорення проходить у вільній формі, тому цей метод більш прийнятний, ніж «інтерв’ю на виході».

Отже, тренінг вважається ефективним тоді, коли тренер разом з учасниками досягли поставленої мети. Тому дуже важливо при підготовці тренінгу чітко усвідомлювати його кінцеву мету і завдання, які потрібно розв’язати для її досягнення. Навчитись планувати успішний тренінг, враховуючи його структуру, можливі проблеми та шляхи їх вирішення, ви можете на нашому дистанційному курсу “Секрети успішного тренінгу“.

Залишити відповідь