План підвищення кваліфікації

План підвищення кваліфікації

Відповідно до нового положення про підвищення кваліфікації, педагоги беруть безпосередню участь у плануванні свого професійного розвитку. Іншими словами, вчитель самостійно вносить пропозиції до плану підвищення кваліфікації закладу освіти на рік. Розповідаємо сьогодні про особливості плану підвищення кваліфікації, його структуру та пропонуємо зразок пропозицій до плану підвищення кваліфікації, які має подавати педагог.

Ключові моменти планування підвищення кваліфікації працівників закладу освіти:

  • План підвищення кваліфікації певного закладу освіти на відповідний рік включає: список педагогічних та/або науково-педагогічних працівників, які повинні пройти підвищення кваліфікації у цьому році, теми (напрями, найменування), форми, види, обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС), перелік суб’єктів підвищення кваліфікації, строки (графік), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або примітку про безоплатний характер надання такої освітньої послуги чи про самостійне фінансування підвищення кваліфікації педагогічним або науково-педагогічним працівником.
  • План підвищення кваліфікації може містити додаткову інформацію, що стосується підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників.
  • План підвищення кваліфікації може бути змінено протягом року в порядку, визначеному педагогічною радою.
  • За погодженням педагогічного або науково-педагогічного працівника, керівника відповідного закладу освіти (уповноваженої ним особи) і суб’єкта підвищення кваліфікації строки (графік) підвищення кваліфікації такого працівника протягом відповідного року можуть бути уточнені без внесення змін до плану підвищення кваліфікації.
  • Орієнтовний план підвищення кваліфікації формується з урахуванням пропозицій педагогічних працівників і оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його веб-сайті.

Завантажити зразок пропозицій до плану підвищення кваліфікації.

Залишити відповідь