Шаблони для здійснення формувального оцінювання

Шаблони для здійснення формувального оцінювання

Сьогодні педагоги все більше згадують про поняття формувального оцінювання, яке дозволяє оцінити і скоригувати процес навчання, оскільки здійснюється в процесі навчання, і необхідне для того, щоб з’ясувати, чи успішно учні засвоюють матеріал, а також визначити, як необхідно будувати процес навчання в подальшому. Формувальне оцінювання покладене в основу оцінювання Нової української школи, і учні перших та других класів оцінюються саме за цим принципом. Міністерство освіти і науки України видало методичні рекомендації, які окреслюють напрями діяльності вчителя щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу, ми ж пропонуємо вашій увазі шаблони для здійснення формувального оцінювання, які можна використовувати не лише в початковій, але й у середній та старшій школі.

Оскільки при формувальному оцінюванні доцільно акцентувати увагу лише на позитивній динаміці досягнень учнів, враховувати, що оцінюється не учень, а його робота, вчитель може заповнювати індивідуальну картку навчального поступу учня, щоб зафіксувати прогрес (Індивідуальна картка навчального поступу учня).

Також учитель може робити оцінювальний аркуш для класу чи групи, щоб визначити рівень засвоєння матеріалу відповідно до навчальної програми (Оцінювальний аркуш для групи).

Одним з найкращих прийомів формувального оцінювання є використання таблиці ЗХД, яку учні заповнюють на початку вивчення теми (уроку) на по її завершенню (Таблиця ЗХД до теми).

Ще один цікавий спосіб здійснити формувальне оцінювання та допомогти учням розвиватись – використання контрольних списків. Пропонуємо приклад списку, який використовується вчителями  для оцінювання навичок ведення дискусій учнями старших класів – в процесі виконання спільного завдання чи роботи над проектом. (Контрольний список для обговорень. Старші класи)

Свою командну роботу, зокрема, вміння співпрацювати з іншими, учні можуть оцінити самостійно, використовуючи запропоновану вчителем форму оцінювання (Форма оцінювання командної роботи. Середні класи.doc)

А як здійснюєте формувальне оцінювання ви?

 

 

 

Залишити відповідь