Шляхи здійснення формувального оцінювання у Новій українській школі

Шляхи здійснення формувального оцінювання у Новій українській школі

Дистанційний курс “Цифрові інструменти формувального оцінювання”

Початкова школа Нової української школи вже успішно впроваджує ідеї формувального оцінювання, й 5-і класи теж використовуватимуть цей підхід, оскільки він спрямований, у першу чергу, на виявлення освітніх потреб учнів, побудову їхньої освітньої траєкторії та формування освітнього процесу, а, отже, й більш успішному навчанню. Якими шляхами варто здійснювати формувальне оцінювання?

Об’єктами формувального оцінювання є як процес навчання учнів, зорієнтований на досягнення визначеного очікуваного результату, так і результат їх навчальної діяльності на певному етапі навчання.

В початковій школі формувальне оцінювання здійснюється шляхом:

  • педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами діяльності учнів. З цією метою варто використовувати контрольні списки, листи спостереження за навчальною діяльністю учнів,  індивідуальні картки навчального поступу учня (або оцінювальні аркуші, шаблон – за посиланням);
  • аналізу портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт (як зробити портфоліо). Учнівські портфоліо передбачають систематизацію робіт учнів як свідчення їхніх успіхів і досягнень. У другому класі діти започатковують ведення портфоліо у вигляді папки з прикріпленими аркушами таблиці для переліку робіт та графою для дати або іншому форматі, за спільним рішенням учителя та учнів. До портфоліо долучають малюнки, діагностичні та інші письмові роботи, їх результати, а також результати творчої та проектної діяльності учнів;
  • самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів (правила взаємооцінювання – за посиланням), яке організовується вчителем на регулярній основі за визначеними критеріями до умінь, що є наскрізними, та складових компетентностей, залежно від навчального поступу учнів;
  • оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;
  • застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу (про зворотній зв’язок – за посиланням).

Використані ресурси:

  1. Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи.
  2. Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *