Шляхи здійснення формувального оцінювання у Новій українській школі

Шляхи здійснення формувального оцінювання у Новій українській школі

Дистанційний курс “Цифрові інструменти формувального оцінювання”

Початкова школа Нової української школи вже успішно впроваджує ідеї формувального оцінювання, й 5-і класи теж використовуватимуть цей підхід, оскільки він спрямований, у першу чергу, на виявлення освітніх потреб учнів, побудову їхньої освітньої траєкторії та формування освітнього процесу, а, отже, й більш успішному навчанню. Якими шляхами варто здійснювати формувальне оцінювання? Continue reading

Формувальне оцінювання в середніх класах: найефективніші прийоми

Формувальне оцінювання в середніх класах: найефективніші прийоми

Дистанційний курс “Цифрові інструменти формувального оцінювання”

Формувальне оцінювання вже дуже скоро прийде в п’яті класи Нової української школи, й вчителям варто поміркувати над тим, як краще впроваджувати його ідеї саме з цією віковою категорією учнів.

Нагадаємо, що формувальне оцінювання здійснюється в процесі навчання, не передбачає виставляння оцінок і необхідне для того, щоб з’ясувати, чи успішно учні опановують новий матеріал, а також визначити, як необхідно будувати процес навчання в подальшому. Іншими словами, формувальне оцінювання формує освітній процес та дозволяє побудувати індивідуальну освітню траєкторію учня. Ось найпростіші способи здійснити формувальне оцінювання в середніх класах на уроці та визначити навчальний поступ учнів. Continue reading

Робота учнів в команді. Як оцінити співпрацю?

Робота учнів в команді. Як оцінити співпрацю?

Дистанційний курс «Цифрові інструменти формувального оцінювання»

Групові форми роботи на уроці є ефективними, адже працюючи в команді, учні вчаться дослухатися до думки інших, у них формуються навички дискутувати, спілкуватися та співпрацювати, а дискусії малими групами стимулюють роботу в команді, розвивають почуття терпимості та поваги до думки інших. Ще однією важливою перевагою групової роботи є безпека невеликої групи, де кожний не надто вразливий на критику чи незгоду думок, і саме завдяки цьому в учнів зростає мотивація.

Проте досить часто вчителі зіштовхуються з проблемою, коли не всі діти беруть активну участь в обговореннях чи вирішенні задач, що постають перед групою, й одним із ефективних способів вирішення цієї проблеми є оцінювання співпраці учнів в команді. Як ефективно це зробити? Continue reading

Онлайнове навчання. Як залучити всіх учнів?

Онлайнове навчання. Як залучити всіх учнів?

Навчання в онлайні ставить перед вчителем нові виклики, оскільки окрім повної перебудови освітнього процесу, ретельної підготовки навчального матеріалу, опановування нових сучасних інструментів та технологій, вчителю необхідно ще й мотивувати учнів до продуктивної роботи під час навчання на відстані. Існують різні інструменти проведення заняття в режимі онлайн, а, отже, й різні способи мотивації учнів. Ось ключові принципи залучення всіх учнів класу: Continue reading