Навчальні проекти. Якими вони бувають?

Навчальні проекти. Якими вони бувають?

Сьогодні проекти – обов’язкова форма роботи для учнів будь-якого класу на уроці будь-якого предмету, проте дуже часто проект зводиться до створення учнями презентації з певної теми та демонстрації її загалу. Якими бувають навчальні проекти та чим вони вирізняються – про це читайте далі.

Проектне навчання – це один із видів продуктивного навчання, метою якого є не засвоєння сукупності знань, які пропонують освітні програми. Він спрямований на реальне використання, розвиток та збагачення досвіду учнів, їхніх уявлень про світ.

Навчальний проект – це одночасно і метод навчання, і форма організації освітнього процесу. Він передбачає співпрацю всіх учасників освітнього процесу з метою отримання конкретного результату за певний період – від одного уроку до кількох місяців. При цьому використовують різні технології, методи, засоби навчання, знання та вміння з різних галузей науки.

Робота над проектом потребує від учителя та учнів чимало ресурсів і часу, однак досвід показує, що це варте затрачених зусиль, адже учні бачать конкретний результат – продукт проектної діяльності, а учитель досягає головної мети – навчає їх працювати самостійно, застосовувати знання на практиці, взаємодіяти в команді.

За домінуючими видами діяльності проекти класифікують як дослідницькі, творчі, рольові, інформаційні проекти. Розглянемо їх особливості:

Дослідницький проект:

 • має структуру, яка наближена або повністю співпадає з науковим дослідженням (відмінним від наукового є те, що учні не роблять відкриття в науці);
 • виконується в реальних життєвих умовах;
 • передбачає застосування теоретичних знань в незнайомій ситуації;
 • активно використовується наочність;
 • вивчається практичне застосування явища, закону;
 • має конкретний результат.

Творчий проект:

 • відсутня детально розроблена структура спільної діяльності учасників;
 • кожен учасник виконує ту роль, яка відповідає його інтересам, умінням;
 • оформлюється у вигляді сценарію відеофільму, вистави, програми свята, плану твору, статті, репортажу, дизайну і рубрик газети, книги, альбому тощо.

Рольовий проект:

 • учасники грають певні ролі;
 • ролі обумовлені характером, змістом, особливістю проблеми проекту;
 • результати таких проектів можуть окреслюватись як на початку проекту, так і вимальовуватися лише наприкінці;
 • передбачає високий ступінь творчості;
 • домінуючим видом діяльності є ролево-ігрова, пригодницька.

Інформаційний проект:

 • спрямований на збір інформації про об’єкт чи явище та ознайомлення учасників проекту з інформацією;
 • структура передбачає наявність мети, предмету інформаційного пошуку, джерела інформації, способів обробки, результат пошуку, висновки, презентацію, практичну спрямованість;
 • аналіз інформації, узагальнення зібраних фактів;
 • вимагає добре продуманої структури, можливості систематичної корекції в ході роботи над проектом;
 • обмін інформацією;
 • залучення до обміну інформацією учасників різних вікових груп;
 • чітко визначений результат, зорієнтований на інтереси учасників.

Окрім типів, варте уваги питання організації дослідницької діяльності учнів в проектах, оцінювання роботи учнів та багато інших. Про все це, а також сучасні підходи до STEM-навчання, ви можете дізнатися на нашому дистанційному курсі “Як спланувати STEM-проект“.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *