Перевірка достовірності сертифікатів Дистанційної академії TeachHub

Для перевірки достовірності сертифіката Дистанційної академії TeachHub введіть у поле пошуку номер сертифіката або прізвище учасника…

Сертифікати “Незалежної освітньої корпорації  TeachHub”містять:

 • повне найменування суб’єктів підвищення кваліфікації, які надають освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;
 • тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації;
 • обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та кредитах ЄКТС;
 • ім’я та прізвище особи, яка підвищила кваліфікацію;
 • форму навчання;
 • опис досягнутих результатів навчання;
 • дату видачі документа;
 • обліковий запис документа;
 • підписи та мокру печатку;
 • посилання (QR-код/URL) для перевірки достовірності сертифіката (онлайн-верифікація).

Звертаємо вашу увагу не те, що  сертифікати від “Незалежної освітньої корпорації TeachHub”  повністю відповідають вимогам до документів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників згідно  з чинними “Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21 серпня 2019 р. № 800 (п. 13).

Перелік виданих сертифікатів оприлюднюється на офіційному веб-сайті “Незалежної освітньої корпорації TeachHub” протягом 15 календарних днів після їх видачі (відкрити сторінку перевірки достовірності сертифікатів).

*   *   *

Головною метою створення “Незалежної освітньої корпорації TeachHub” є ефективне використання кадрового потенціалу та ресурсів суб’єктів підвищення кваліфікації, у тому числі людських, інформаційних, матеріальних і фінансових, для професійного розвитку  педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Незалежна освітня корпорація TeachHub” є однією з освітніх ініціатив Благодійної організації “Благодійний фонд підтримки наукових, освітніх та мистецьких ініціатив “НОМІ” (далі БО “БФ “НОМІ”/ Ідентифікаційний код юридичної особи: 41885106 / Вид діяльності: Код КВЕД 88.99).  З метою здійснення своєї діяльності  (пункт 2.4 розділ 2 “ЦІЛІ, МЕТА  ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ФОНДУ” Статуту БО “БФ “НОМІ”) та ефективного виконання статутних завдань фонду з актуальних питань впровадження електронної освіти, розробки електронного освітнього контенту, дистанційних курсів/тренінгів, розробки та підтримки навчальних систем керування контентом у сферах освіти та науки, БО “БФ “НОМІ” було укладено договір про співробітництво з ФОП Буртовий С.С. (Номер запису в Єдиному державному реєстрі: 2 444 000 0000 032720 / Основні види економічної діяльності: Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. (основний, який включає діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації); Код КВЕД 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти; Код КВЕД 63.12 Веб-портали;). Згідно з умовами договору про співробітництво, ФОП Буртовий С.С. здійснює повну організаційну, методичну та  інформаційно-технічну підтримку платформи дистанційного навчання (Дистанційна академія TeachHub) “Незалежної освітньої корпорації TeachHub”.

 БО “БФ “НОМІ” та ФОП Буртовий С.С.  є суб’єктами підвищення кваліфікації, що підтверджено: пунктом 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до якого суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам.

Сертифікати від “Незалежної освітньої корпорації TeachHub” завірені суб’єктами підвищення кваліфікації   БО “БФ “НОМІ” та ФОП Буртовий С.С.,  можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р.

Звертаємо вашу увагу не те, що  сертифікати від “Незалежної освітньої корпорації TeachHub”  повністю відповідають вимогам до документів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників згідно  з чинними “Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21 серпня 2019 р. № 800 (п. 13).

Перелік виданих сертифікатів оприлюднюється на офіційному веб-сайті “Незалежної освітньої корпорації TeachHub” протягом 15 календарних днів після їх видачі (відкрити сторінку перевірки достовірності сертифікатів)

Щодо підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників:

 •   Згідно з новим порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800), здобувачі освіти самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг (п. 7 “Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21 серпня 2019 р. № 800).
 •   БО “БФ “НОМІ” та ФОП Буртовий С.С. є офіційно зареєстрованими суб’єктами надання освітніх послуг, а сертифікати від “Незалежної освітньої корпорації TeachHub”, повністю відповідають вимогам до сертифікатів, зазначеним в “Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21 серпня 2019 р. № 800 (п. 13), та, відповідно, будуть визнані педагогічною (вченою) радою закладу, де працює педагогічний працівник (навіть якщо навчання відбулося поза межами річного плану підвищення кваліфікації (з січня 2020 року).
 • Якщо навчання на дистанційних курсах від “Незалежної освітньої корпорації TeachHub”,  педагогічним працівником здійснювалося поза межами його річного плану підвищення кваліфікації, сертифікат потребує визнання педагогічною (вченою) радою закладу (з січня 2020 року педпрацівник повинен подати клопотання до педагогічної/вченої ради свого закладу про зарахування отриманого сертифіката).
 • Якщо навчання на дистанційних курсах від “Незалежної освітньої корпорації TeachHub”,  педагогічним працівником буде заплановано завчасно (відповідно до його річного плану підвищення кваліфікації), сертифікат не потребує визнання педагогічною (вченою) радою закладу (з січня 2020 року).