Як надати ефективний зворотний зв’язок дистанційно?

Як надати ефективний зворотний зв’язок дистанційно?

Дистанційний курс “Цифрові інструменти формувального оцінювання”

Дистанційне навчання в умовах війни ставить перед педагогами нові виклики: окрім досягнення визначених раніше навчальних цілей та налагодження емоційного зв’язку з учнями, вчителі допомагають зменшувати рівень тривожності в учнів, відновлювати сили та віру в майбутнє. Допомогти це зробити може впровадження формувального оцінювання, одним із способів впровадження якого є налагодження зворотного зв’язку. Як це зробити на відстані й так, щоб зворотний зв’язок був ефективним?

Перш за все, слід пам’ятати, що:

 • Зворотний зв’язок має бути зрозумілим і чітким, доброзичливим і своєчасним.
 • Важливо не протиставляти учнів одне одному.
 • Доцільно акцентувати увагу лише на позитивній динаміці досягнень учня (учениці).
 • Труднощі в навчанні доцільно обговорювати з учнями індивідуально.
 • Зворотний зв’язок надають у письмовій, усній або електронній формі, залежно від дидактичної мети й виду навчальної діяльності.

Алгоритм надання ефективного зворотного зв’язку

 1. Виокремлення та відзначення позитивних елементів роботи учня («Вітаю, в тебе добре вийшло визначити алгоритм розв’язання задачі»).
 2. Зазначення того, що вимагає покращення або додаткової роботи з боку учня («В цьому місці ти допустив неточність»).
 3. Вказівки, яким чином учень повинен виправити цю конкретну роботу («Розв’яжи цю задачу ще раз, починаючи з другої дії»).
 4. Рекомендації учню щодо напрямів подальшої роботи («В майбутньому звертай увагу на необхідність переведення одиниць вимірювання часу, аби отримати точну відповідь»).

Найпопулярніші інструменти зворотного зв’язку від вчителя

 • коментарі, написані просто на папері чи в зошиті (дистанційно – при використанні онлайнових документів, презентацій, спільних дошок, завдань в Google Classroom чи Moodle);
 • запитання в режимі онлайн;
 • відповіді на повідомлення в месенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp);
 • електронні листи,
 • голосові повідомлення і месенджерах, гугл-документах тощо…

А які інструменти зворотного зв’язку використовуєте ви?