Як вчителю оцінити свою професійну компетентність?

Як вчителю оцінити свою професійну компетентність?

В пошуках професійного визнання, популярності, а також бажання піднятися на вищий щабель професійної майстерності, педагоги намагаються оцінити свою професійну компетентність та знайти шляхи підвищення її рівня. Як оцінити власні сили, виявити резерви для подальшого професійного зростання та побудувати план цього розвитку?

Державна служба якості освіти запропонувала для вчителів анкету самооцінювання  професійних компетентностей, яка дозволить не лише визначити свій реальний рівень, а й побудувати траєкторію подальшого розвитку.

Для визначення своєї професійної компетентності необхідно прочитати запропоновані твердження, усвідомити й оцінити, якою мірою кожне з них відповідає вашій професійній діяльності.

 1. Знаю основні нормативні документи, в яких зазначені вимоги до змісту та результатів навчання учнів.
 2. Володію методами і прийомами активізації навчальної діяльності учнів та використовую їх в освітній практиці.
 3. Ураховую індивідуальні особливості учнів під час добору методів, прийомів і засобів навчання.
 4. Знаю вимоги до формування/формую для кожного учня добірку його власних робіт, які відображають індивідуальний прогрес у навчанні й розвитку.
 5. Володію різними прийомами оцінювання навчальних досягнень учнів.
 6. Створюю умови на уроці для розвитку мислення і творчої активності.
 7. Розробляю з учнями критерії оцінювання їхньої роботи на уроці.
 8. Маю досвід роботи з підготовки і реалізації різних заходів, проектів, програм, розробки дидактичних та методичних матеріалів тощо.
 9. Формую в учнів уміння позитивного розв’язання конфліктів, досягнення компромісу, поваги до різних ідей тощо.
 10. Враховую вимоги безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічні вимоги під час облаштування освітнього середовища.
 11. Мої взаємовідносини з дітьми сприяють розвитку їх особистісних якостей (ініціативності, самостійності, лідерства, патріотизму тощо).
 12. Організовую навчальні осередки з доступними матеріалами, що відповідають рівню розвитку дітей та стимулюють їх до навчання.
 13. Постійно на уроках підтримую мотивацію учнів, стимулюю їхній інтерес до навчання та спонукаю самостійно ставити і розв’язувати завдання.
 14. Приділяю значну увагу розвитку громадянської компетентності та демократичних цінностей учнів.
 15. Використовую навчальні матеріали, які відображають різні національні, етнічні, статеві та вікові особливості дітей.
 16. Забезпечую ергономіку класу з урахуванням потреб та інтересів дітей.
 17. Співпрацюю з батьками щодо планування та організації освітнього процесу.
 18. Залучаю усіх дітей (у тому числі з особливими освітніми потребами) до активної участі в освітньому середовищі.
 19. Підтримую дисципліну на уроці шляхом партнерської взаємодії з учнями та не використовую директивні методи.
 20. Володію сучасними інформаційними технологіями та розвиваю власну інформатичну компетентність.
 21. Надаю можливість дітям і батькам брати участь у розробці наочних матеріалів із урахуванням сімейних традицій та звичаїв.
 22. Залучаю батьків до організації екскурсій, спортивних заходів, вистав, таборів, інших заходів під час канікул дітей.
 23. Визначаю власні потреби щодо розвитку професійних компетентностей та складаю план професійного саморозвитку в контексті вимог Нової української школи.
 24. Організовую зустрічі для батьків, де вони могли б обмінюватися своїм досвідом щодо виховання і навчання дітей.
 25. Беру активну участь у формуванні професійного освітнього середовища.
 26. Застосовую інформаційні ресурси (ТБ, радіо, преса, інтернет тощо) у своїй роботі.
 27. Керую власними емоціями та зберігаю психологічну рівновагу в різних непередбачуваних ситуаціях.
 28. Обмінююсь інноваційним педагогічним досвідом із колегами, беру участь у конкурсах професійної майстерності та галузевих об’єднаннях і спільнотах.
 29. Розробляю методичні й дидактичні матеріали на засадах академічної свободи з метою досягнення високих результатів в освітньому процесі.
 30. Здатний до об’єктивного самооцінювання та вважаю себе професійно успішним вчителем.

Отже, якщо на всі твердження ви сміливо можете відповісти «так», то ми вас вітаємо – у вас високий рівень професійної компетентності, якщо ж на деякі з запропонованих питань ви не дали стверджувальну відповідь, то це саме той напрям, який потребує розвитку.

Але це ще не все. Оскільки додатково було розроблено методику експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації (за якою оцінюватимуть роботу вчителя експерти), пропонуємо вам дізнатись, чи здатні ви до постійного професійного розвитку, самооцінювання та рефлексії:

 1. Аналізую сильні і слабкі сторони своєї професійної діяльності, формую і розвиваю власну інформатичну компетентність та визначаю шляхи подальшого саморозвитку.
 2. Здійснюю оцінювання своєї роботи на підставі інформації із різних джерел (результати оцінювання учнів, зворотний зв’язок від колег, керівництва, учнів, їхніх батьків) та враховую його результати для професійного і особистісного зростання.
 3. Беру участь у семінарах, тренінгах, майстер-класах, науково-практичних конференціях, вебінарах, роботі творчих груп із професійних питань.
 4. Постійно співпрацюю з іншими вчителями для підвищення своєї власної та їхньої професійної компетентності.

Якщо ці твердження про вас, то ми вас вітаємо – ви здатні до професійного розвитку, самооцінювання та рефлексії, якщо є ні – то це прекрасно, адже є над чим працювати!

А якщо ви бажаєте професійно розвиватись, підготуватися до сертифікації, розробивши перспективний план професійного розвитку, який включатиме участь в заходах для педагогів, публікацію власних розробок; навчитись використовувати соціальні мережі для створення та просування власного бренду; уміти створювати та використовувати власний сайт-портфоліо для самоPR в мережі Інтернет, реєструйтеся на наш дистанційний курс «Персональний бренд вчителя: створення та просування».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *