Який він – успішний вчитель Нової української школи?

Який він – успішний вчитель Нової української школи?

Напевно кожен вчитель замислювався над тим, які зміни принесе впровадження концепції Нової української школи та як повинен змінитися він, аби бути успішним в цій школі. І навіть якщо ви не викладаєте в початковій школі, варто вже сьогодні готуватися до змін та сміливо впроваджувати головні ідеї концепції в школі. Отже, ви – вчитель Нової української школи, якщо ви:

Вчитель-новатор, який уміє створювати розвивальне освітнє середовище і який успішно впроваджує як традиційні, так і новітні методики, технології та прийоми.

Громадянин своєї держави, який не лише володіє знаннями про права і свободи людини та розуміє сутність громадянського суспільства, але й здатний до ефективної командної роботи, вміє попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів.

Володієте загальнокультурними компетентностями – розумієте твори мистецтва, формуєте власні мистецькі смаки, самостійно виражаєте ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва, а також усвідомлюєте власну національну ідентичність.

Фасилітатор та психолог, який цінує значущість фізичного, психічного і морального здоров’я дитини та сприяє творчому становленню школярів та їхній індивідуалізації.

Компетентні в мовній комунікації – знаєтеся на нормах і типах педагогічного спілкування, вмієте вислуховувати, обстоювати власну позицію, здатні досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії.

Підприємливі – вмієте генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя задля підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави.

Знаєтеся на інформаційно-комунікаційних технологіях – орієнтуєтеся в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

Як допомагає TeachHub Corporation вчителям стати успішними в Новій українській школі?

 

Корисні ресурси:

Джерело зображення запису – https://www.freepik.com

Залишити відповідь